รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใครที่เรียนคอมพิวเตอร์ต้องทำการค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์ แล้ว   ความรู้ด้านภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญในชีวิตการเรียน และ การทำงานในสายคอมพิวเตอร์

หาก นศ. ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน และการทำงานขอให้ตั้งใจอย่างแน่วแน่และ ทำอย่างเต็มกำลังจึงจะทำให้ทุกคนสามารถไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้  

 นักศึกษาคนไหนที่เรื่องที่ไม่สบายใจในการเรียน หรือ การทำงาน สามารถติดต่อโดยตรง ได้ที่ 053 201800 ต่อ 1431

 

 
ธรรมพร หาญผจญศึก
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แบบประเมินการอบรมการสร้างสื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
ชวนเข้าชมเว็บ volunteerworkthai.com
ภาพการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาซอฟต์แวร์
เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่าคนสมบูรณ์

 
แบบประเมินโครงการอบรมเรื่อง "การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator"
การใช้งานโปรแกรม DBDesigner สำหรับฐานข้อมูล MySql
การนำเข้า File .WAB เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Outlook 2010
การทำแบบสอบถามผ่าน Google Docs
แบบประเิมินโครงการบ่มเพาะคุณธรรม
 


คู่มือโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558
เอกสารคู่มือการทำโครงงาน56
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.